outsourcing - administracja sieci

Serwis
Firma zajmuje się kompleksowymi usługami informatycznymi, ściśle współpracując z największymi producentami sprzętu i oprogramowania takich jak : IBM, Lenovo, Cisco, Microsoft. Konstrukcja oferty opiera się przede wszystkim na analizie potrzeb oraz możliwości Klienta tak, by usługi dostosowane były do jego indywidualnych wymagań.
Usługi oferowane są na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Mimo iż w dzisiejszej firmie niewiele można znaleźć podobieństw do początków sprzed 18 lat, jedno pozostało niezmienne - skonkretyzowane plany co do dalszej przyszłości firmy na rynku zaawansowanych usług informatycznych.

Misja
Misją firmy jest dostarczanie Klientowi kompleksowych usług informatycznych, odpowiadających najlepszym standardom w tej dziedzinie. Dzięki zadowoleniu Klientów z naszych usług osiągać będziemy wzrost przychodów, a w rezultacie stabilny, długoterminowy wzrost wartości firmy.
Zasoby techniczne i logistyczne stanowią dla firmy podstawę do zapewnienia szybkiej i sprawnej obsługi Klienta. Odpowiednie zaplecze jest istotne zarówno w przypadku realizacji usług serwisu sprzętu komputerowego (magazyny części zamiennych i sprzętu zastępczego), jak i zaawansowanych usług informatycznych.


Centrum Wsparcia IT
Jest to kompleksowe wsparcie w zakresie użytkowania stacji roboczych oraz administrowania infrastrukturą informatyczną, obejmujące usługi świadczone zarówno w postaci doraźnych interwencji, jak też działań o charakterze prewencyjnym.

Bezpieczeństwo IT
Jest to grupa usług z zakresu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. W ramach Bezpieczeństwa IT wykonywany jest audyt bezpieczeństwa, projektowanie i wdrażanie systemów zabezpieczeń, opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo IT obejmuje także szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstwa z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

Outsourcing IT
Jest to usługa zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie zasobów informatycznych poprzez przejęcie wybranych funkcji realizowanych przez dział IT Klienta (outsourcing selektywny) lub też pełne przejęcie całego obszaru informatyki Klienta (outsourcing kompleksowy).

Dodatkowo :
- sprzedaż markowego sprzętu
- modernizacja sprzętu komputerowego
- reinstalacja systemów / zabezpieczanie i przywracanie danych
- budowa sieci strukturalnych


Usługi Informatyczne - Administracja Sieci Komputerowych
Tadeusz Ciszewski.